برای پیدا کردن مطلب مورد نظر کلمه کلیدی خود را وارد نمایید

                                                                                                                                                                        

مقالات و پایان نامه ها

طرح تعالی مدیریت کیفیت مدار مدارس متوسطه 98-1397 چگونگی تنظیم و دانلود ده ها نمونه کامل

چگونگی نگارش طرح تعالی مدیریت کیفیت مدار 98-1397مدارس متوسطه بر اساس آخرین بخشنامه طرح تعالی مدیریت کیفیت مدار چیست ؟ طرح تعالی مدیریت کیفیت مدار عنوان طرحی است که در سال های اخیر در رابطه Read more…

پایان نامه

c (3115)

منشور اخلاق پژوهش با یاری خداوند سبحان و اعتقاد به این که عالم محضر خداست و همواره ناظر بر اعمال انسان و به منظور پاس داشت مقام بلند دانش و پژوهش و نظر به اهمیت Read more…

پایان نامه

c (3114)

دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم تحقيقات گيلان پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته میکروبیولوژی”M.Sc” عنوان: جداسازی وبهینه سازی باکتری های تجزیه کننده ترکیبات فنلی در آلاینده های نفتی دریای خزر استاد راهنما: Read more…

پایان نامه

c (3113)

به نام خدا معاونت پژوهش وفن آوری منشور اخلاق پژوهش با یاری از خداوند سبحان واعتقاد به این که عالم محضرخداست وهمواره ناظر براعمال انسان و به منظور پاس داشت مقام بلند دانش و پژوهش Read more…

پایان نامه

c (3111)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان دانشکده علوم پایه، گروه زیست شناسی پایانامه کارشناسی ارشدM.Sc ) ( گرایش: میکروبیولوژی عنوان جداسازی و شناسایی گونه های کاندیدا و ارزیابی حساسیت آنها به فلوکونازول (Fluconazole) در مبتلایان به Read more…

پایان نامه

c (3110)

پایان نامه: عنوان: استاد راهنما: نگارنده : پروانه مسگری پاییز93 چکیده پروبیوتیکها مکمل غذایی از میکروارگانیسم‌های زنده‌ای هستند که وقتی در مقادیر مناسب در دستگاه گوارشی وجود داشته باشند، تأثیرات سودمندی بر میزبان برجای می‌گذارند. Read more…

پایان نامه

c (3109)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان دانشکده: علوم پایه، گروه میکروبیولوژی (پایاننامه کارشناسی ارشد) گرایش: میکروبیولوژی عنوان: جداسازی و خالص سازی پروتئین نوترکیب PorA و کانژوگاسیون آن با LPS باکتری بروسلا ملیتنسیس استاد راهنما: مجید مقبلی Read more…

پایان نامه

c (3108)

زندگی صحنه ی یکتای هنرمندی ماست هر کسی نغمه خود خواند و از صحنه رود صحنه پیوسته به جاست خرم آن نغمه که مردم بسپارند به یاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم دارویی دانشکده علوم Read more…

پایان نامه

c (3107)

معاونت پژوهش و فناوری فرم منشور اخلاق پژوهش اینجانب نیکتا سجادی دانشجوی رشته زیست‏شناسی گرایش میکروبیولوژی تعهد می نمایم که اصول زیر را در انجام پایان نامه مدنظر قرار داده ام. 1- اصل برائت: التزام Read more…

پایان نامه

c (3106)

دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم دارويي دانشکده علوم و فناوریهای نوین، گروه زیست شناسی پايان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.Sc.) گرایش: میکروبیولوژی عنوان: توسعه تست آویدیته الایزا با استفاده از پروتئینهای نوترکیب برای Read more…

پایان نامه

c (3105)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان دانشکده علوم پایه پايان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته زیست فناوری گرایش میکروبی عنوان تهیه کونژوگه پلی ساکارید PRP هموفیلوس آنفلوآنزا تیپ b با اگزوتوکسین A سودوموناس Read more…

پایان نامه

c (3104)

معاونت پژوهش و فناوری منشور اخلاق پژوهش با یاری از خداوند سبحان و اعتقاد به این که عالم محضر خداست و همواره ناظربر اعمال انسان و به منظور پاس داشت مقام بلند دانش و پژوهش Read more…