پایان نامه

c (3111)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان دانشکده علوم پایه، گروه زیست شناسی پایانامه کارشناسی ارشدM.Sc ) ( گرایش: میکروبیولوژی عنوان جداسازی و شناسایی گونه های کاندیدا و ارزیابی حساسیت آنها به فلوکونازول (Fluconazole) در مبتلایان به Read more…

By 92, ago
پایان نامه

c (3113)

به نام خدا معاونت پژوهش وفن آوری منشور اخلاق پژوهش با یاری از خداوند سبحان واعتقاد به این که عالم محضرخداست وهمواره ناظر براعمال انسان و به منظور پاس داشت مقام بلند دانش و پژوهش Read more…

By 92, ago
پایان نامه

c (3114)

دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم تحقيقات گيلان پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته میکروبیولوژی”M.Sc” عنوان: جداسازی وبهینه سازی باکتری های تجزیه کننده ترکیبات فنلی در آلاینده های نفتی دریای خزر استاد راهنما: Read more…

By 92, ago
پایان نامه

c (3115)

منشور اخلاق پژوهش با یاری خداوند سبحان و اعتقاد به این که عالم محضر خداست و همواره ناظر بر اعمال انسان و به منظور پاس داشت مقام بلند دانش و پژوهش و نظر به اهمیت Read more…

By 92, ago
پایان نامه

c (3108)

زندگی صحنه ی یکتای هنرمندی ماست هر کسی نغمه خود خواند و از صحنه رود صحنه پیوسته به جاست خرم آن نغمه که مردم بسپارند به یاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم دارویی دانشکده علوم Read more…

By 92, ago
پایان نامه

c (3109)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان دانشکده: علوم پایه، گروه میکروبیولوژی (پایاننامه کارشناسی ارشد) گرایش: میکروبیولوژی عنوان: جداسازی و خالص سازی پروتئین نوترکیب PorA و کانژوگاسیون آن با LPS باکتری بروسلا ملیتنسیس استاد راهنما: مجید مقبلی Read more…

By 92, ago
پایان نامه

c (3110)

پایان نامه: عنوان: استاد راهنما: نگارنده : پروانه مسگری پاییز93 چکیده پروبیوتیکها مکمل غذایی از میکروارگانیسم‌های زنده‌ای هستند که وقتی در مقادیر مناسب در دستگاه گوارشی وجود داشته باشند، تأثیرات سودمندی بر میزبان برجای می‌گذارند. Read more…

By 92, ago
پایان نامه

c (3100)

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیستفناوری پژوهشکده زیستفناوری پزشکی پایاننامه كارشناسي‌ ارشد در رشته زیستشناسی سلولی- مولکولی عنوان: تاثیر کاهش حجم مایع بلاستوسل قبل از انجماد شیشهای بر بیان ژنهای Read more…

By 92, ago
پایان نامه

c (3090)

دانشکده علوم پایه پایان نامه ی دوره ی کارشناسی ارشد در رشته زیست شناسی سلولی و مولکولی موضوع: بررسی میزان آپوپتوز و قطعه قطعه شدن DNA اسپرم انسانی پس از روش Swim-up در زمان های Read more…

By 92, ago
پایان نامه

c (3101)

دانشگاه هرمزگان دانشکده علوم پایه پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته زیست شناسی دریا – گرایش جانوران دریا عنوان : تجمع زیستی فلزات سنگین(نیکل و کادمیوم) در بافت اسکلتی و رسوبات مرجان های Read more…

By 92, ago