پایان نامه

c (3091)

دانشگاه آزاداسلامی واحد دامغان دانشکده علوم پایه پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته زیست شناسی گرایش میکروبیولوژی عنوان بررسی میزان بار میکروبی گوشت‌های بسته‌بندی شده قرمز و سفید در سطح تهران و Read more…

By 92, ago
پایان نامه

c (3102)

ترکیبات درج شده بر روی بر روی برچسب نمونه های مورد مطالعه از آزمون PCR با آغازگرهای اختصاصی چکیده با توجه به افزایش مدرنیته، تقاضا در مصرف غذاهای آماده و نیمه آماده در بین جوامع Read more…

By 92, ago
پایان نامه

c (3092)

دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران شرق دانشكده علوم پایه گروه زیست شناسی پايان نامه كارشناسي ارشد رشته ي زیست شناسی گرايش علوم سلولی و مولکولی عنوان پايان نامه بررسی میزان بیان ژن گیرنده استروژن آلفا Read more…

By 92, ago
پایان نامه

c (3103)

تعیین بهترین مرحله پیشرفت جنینی در برابرتاثیرات DMSO و EG به عنوان مواد محافظ انجماد شیشه ای بر روی کیفیت مراحل مختلف شکافتگی در جنین های موش سوری. چکیده مقدمه: روش های گوناگونی برای نگهداری Read more…

By 92, ago
پایان نامه

c (3093)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم دارویی دانشکده علوم و فناوریهای نوین، گروه زیست شناسی پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد ((M.Sc)) گرایش: سلولی و مولکولی عنوان: بررسي نسبت جمعيتي اسپرم‌هاي واجد كروموزم X‌و Y Read more…

By 92, ago
پایان نامه

c (3104)

معاونت پژوهش و فناوری منشور اخلاق پژوهش با یاری از خداوند سبحان و اعتقاد به این که عالم محضر خداست و همواره ناظربر اعمال انسان و به منظور پاس داشت مقام بلند دانش و پژوهش Read more…

By 92, ago
پایان نامه

c (3094)

معاونت پژوهش و فناوری به نام خدا منشور اخلاق پژوهش باياری‌از خداوند سبحان ‌و‌اعتقاد به‌اين‌که ‌عالم محضرخداست ‌و همواره ‌ناظر بر اعمال ‌انسان و به‌منظور پاس داشت مقام بلنددانش ‌و‌پژوهش ‌و نظر به اهميت جايگاه Read more…

By 92, ago
پایان نامه

c (3105)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان دانشکده علوم پایه پايان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته زیست فناوری گرایش میکروبی عنوان تهیه کونژوگه پلی ساکارید PRP هموفیلوس آنفلوآنزا تیپ b با اگزوتوکسین A سودوموناس Read more…

By 92, ago
پایان نامه

c (3095)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته زیست شناسی گرایش میکروبیولوژی عنوان بررسی وجود ژن اسکوالن اپوکسیداز در قارچ درماتوفیت ترایکوفایتون ویولاسئوم استاد راهنما: سرکار خانم دکتر فاطمه Read more…

By 92, ago
پایان نامه

c (3106)

دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم دارويي دانشکده علوم و فناوریهای نوین، گروه زیست شناسی پايان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.Sc.) گرایش: میکروبیولوژی عنوان: توسعه تست آویدیته الایزا با استفاده از پروتئینهای نوترکیب برای Read more…

By 92, ago